Om MPWR

Vi kan den nordiska marknaden och vi förstår IT

Idag är vi på MPWR den ledande nordiska byrån inom flera av våra tjänsteområden, detta tack vare vår långa erfarenhet och kunskap om IT-branschens försäljningsprocesser och vår djupa förståelse av slutkunderna och intressenterna inom IT-sektorn.

“Vi har kunder med en stark närvaro i Norden och framgångsrika lokala IT-företag”

Vi är ett flexibelt och lyhört företag med mycket skickliga och erfarna specialistteam inom försäljning och identifiering av potentiella kunder i IT-branschen. Vi har ett strukturerat, metodiskt arbetssätt med hög transparens och kontinuerliga uppföljningar och rapporter om projektstatus och övergripande resultat.

Vi har kunder i alla nordiska länder, bestående av både globala IT-företag med en stark närvaro i Norden och framgångsrika lokala IT-företag. För närvarande arbetar cirka 20 konsulter på MPWR Consulting. Vi arbetar i partnerskap med distributörer, leverantörer, återförsäljare och konsulter.